Poradenstvo v oblasti duševného zdravia detí a dospievajúcich

Konzultácie a poradenstvo

Počas mojej praxe ako aj v osobnom živote si opakovane zažívam, ako ku mne prichádzajú znepokojení rodičia s obavami o psychický stav ich detí.

Pozorujú zmeny v správaní alebo ich prežívaní počas ich vývoja, niekedy už od útleho detstva, a veľmi ťažko sa dostávajú k relevantným odpovediam a radám. Nevedia na koho sa obrátiť, ako vážny by stav ich detí mohol byť.

Niekedy sú sami úzkostní, a zahltení informáciami z internetu, alebo dostávajú rozporuplné informácie od lekárov prvého kontaktu.

Niekedy potrebujú len uistenie, že vývoj prebieha v poriadku, alebo výchovné alebo terapeutické nasmerovanie samotných rodičov.

Sú to situácie kedy nie je potrebné hneď vyhľadať odbornú pomoc pre dieťa, no je dobré získať uistenie alebo nasmerovanie aj z pohľadu odborníka.

Takisto sem spadá aj poradenstvo a podpora rodičov detí, ktoré majú psychické ťažkosti príp. diagnózu, a sami majú pocit nedostatku informácií zo strany odborníkov, aby mohli lepšie porozumieť svojim deťom a pomôcť tým zvládať náročné situácie, ktoré im život prináša.

matka s dietatom v posteli

Cenník výkonov

Poradenstvo v oblasti duševného zdravia

60 €

V prípade náhlej, závažnej zmeny psychického stavu – sebevražedné tendencie alebo pokus, závažné zdravie a život ohrozujúce sebapoškodzujúce správanie, iná náhla zmena psychického stavu – prítomnosť halucinácií alebo bludov, poruchy orientácie je potrebné neodkladne vyšetriť cestou pedopsychiatrického konziliárneho vyšetrenia v rámci najbližšieho psychiatrického oddelenia.

Národný ústav detských chorôb Kramáre – Google mapy

Pokiaľ by Vaše dieťa vykazovalo známky intoxikácie (lieky, psychoaktívne látky a i.) je nevyhnutné neodkladné vyšetrenie cestou urgentného príjmu NÚDCH Kramáre. V prípade život ohrozujúcich situácii ako náhla strata vedomia, je potrebné neodkladne kontaktovať krízovú linku 112.

Naše zariadenie neposkytuje neodkladnú starostlivosť akútnych, život ohrozujúcich stavov.

Ste pripravení vyhľadať pomoc?​

Napíšte mi email, alebo ma kontaktujte telefonicky v čase telefonických konzultácií a dohodnime si spolu termín Vaše prvej návštevy.

© Copyright 2024
Centrum duševnej podpory s.r.o.
Všetky práva vyhradené