O mne

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Som atestovaná detská psychiatrička a vo svojej ambulantnej praxi sa venujem diagnostike a liečbe takmer celého spektra duševných stavov a porúch v detskom a adolescentnom veku.

Na svojich pacientov nikdy nenahliadam izolovane, ale vždy v kontexte rodiny, životného príbehu, predškolského a školského zariadenia.

Hlbšie vedomosti a skúsenosti mám u pacientov s diagnózou ADHD, ktorej som sa venovala počas postgraduálneho štúdia v Univerzitnej nemocnici v Martine.

Pacientom s tikovými poruchami, vrátane Tourettovho syndrómu, a ďalším poruchám som sa venovala mojej počas ambulantnej praxe v Inštitúte neuropsychiatrickej starostlivosti v Prahe.

Ďalej sa dlhodobo venujem pacientom s emočnými a úzkostnými problémami, ktoré sa žiaľ významne prehĺbili počas „doby covidu“.

Vo svojej práci ako aj v osobnom živote dôverujem princípu otvorenosti a rešpektu k inakosti a kultúrnym odlišnostiam klientov, ktorý som si mohla na plno zažiť počas zahraničnej stáži na Detskej psychiatrii v Esnaf Hospital v Istanbule.

Pri svojej práci považujem za dôležité nezabúdať na ľudskosť, rešpektujúce a bezpečné prostredie, a pokoru.

K lepšiemu pochopeniu svojich klientov som absolvovala 5-ročný psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii.

Tento prístup sa sa radí medzi smery orientované na vzťahové aspekty, a vychádza zo spoločných terapeutických faktorov, ktoré sú účinné naprieč rôznymi terapeutickými smermi.

Plne rešpektujem vedecké poznanie a odporučenia odborných skupín, a to nielen z oblasti medicíny a psychofarmakológie, ale aj psychoterapie, ako nedeliteľnej súčasti v starostlivosti o duševné zdravie ľudí.

Nemám zmluvy so zdravotnými poisťovňami a moje služby preto poskytujem len na priamu platbu.

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Vzdelanie

2005-2011 – Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine odbor Všeobecné lekárstvo (MUDr.)

2011-2015 – Postgraduálne štúdium v odbore Klinická farmakológia JLF UK v Martine (PhD.)

2017 – Špecializačná skúška v odbore Detská psychiatria na LF UK v Bratislave

2016-2022 – Dlhodobý výcvik  Integrace v psychoterapii certifikovaný Českou asociáciou psychoterapeutov a akreditovaný EAIP (The European Association for Integrative Psychotherapy) absolvovaný v Českej republike, ukončený záverečnou skúškou a získaním diplomu

Ďalšie vzdelanie (vyberám):

2011 – pokračuje – Kontinuálne vzdelávanie v oblasti detskej psychiatrie, psychoterapie a duševného zdravia na domácich a zahraničných podujatiach
2011 – Konferencia o ADHD, Berlín, Nemecko
2016 – Práca s deťmi z pohľadu vzťahovej väzby s MUDr. Petrom Peothem
2018 – Diagnostický modul autizmu 0 – u detí do 2 rokov pod vedením PhDr. Kateřiny Thorovej, PhD.
2018 – 23. svetový kongres Medzinárodnej asociácie detskej a adolescentnej psychiatrie a pridružených profesií (IACAPAP), Praha
2021 – Neurovedy a naše pojatie psychoterapie s MUDr. Michalom Razskom
2021 – Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu s Mgr. Hanou Vojtovou
2022 – 1.stupeň v Handle prístupe liečby neurovývinových porúch
2023 – 2.stupeň v Handle prístupe liečby neurovývinových porúch
2022 – Práca s agresivitou pod vedením Mgr. Petra Odstrčila
2022 – 2023 – Práca s traumou pod vedením Mgr. Petra Odstrčila
2022 – Výcvik v Behaviorálnej terapii tikov pod vedením Jonande van de Griendt

Som členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej psychiatrickej spoločnosti ako aj členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Pracovné skúsenosti

2011-2017 – Sekundárna a ambulantná lekárka na Detskom oddelení Psychiatrickej kliniky UNM a JLF UK v Martine, kde sa sa okrem klinickej práci venovala aj vedeckému výskumu a pedagogickej činnosti

2015 – Klinicko-študijná stáž na Klinike detskej psychiatrie, Istanbul, Turecko

2017-2022 – Sekundárna lekárka v ambulancii detskej psychiatrie a terapeutka pod supervíziou v Institute neuropsychiatrické péče v Prahe

2020- 2022 – Pedagogická činnosť v rámci povinného predmetu psychiatria a povinne voliteľného predmetu neuropsychiatria na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe

2022 – 2023 – Terapeutická a poradenská činnosť v oblasti duševného zdravia detí a dospelých v Psychologickom a terapeutickom centre Sunrise, Bratislava

2022 – doteraz – Odborná garantka OZ Tiky Taky https://tiky.sk/

2023 – doteraz – Centrum duševnej podpory s.r.o. – odborná garantka a ambulantná detská psychiatrička, terapeutka pod supervíziou pre dospelých, behaviorálna terapeutka detí a dospelých s tikovými poruchami

Ste pripravení vyhľadať pomoc?​

Napíšte mi email, alebo ma kontaktujte telefonicky v čase telefonických konzultácií a dohodnime si spolu termín Vaše prvej návštevy.

© Copyright 2024
Centrum duševnej podpory s.r.o.
Všetky práva vyhradené