Nájdite pomoc v ťažkom životnom období.

Detská psychiatria a terapia pre dospelých v rešpektujúcom a bezpečnom prostredí.

Služby

Vyberte si, s čím potrebujete pomôcť

Detská psychiatria

Vo svojej ambulantnej praxi sa ako atestovaná detská psychiatrička venujem celému spektru duševných ťažkostí a porúch u detí a adolescentov do 18 rokov.

Terapia dospelých

Som absolventkou 5-ročného výcviku Integrace v psychoterapii, ako aj ďalších, kratších foriem odborného vzdelávania v oblasti psychoterapeutickej pomoci dospelých

CBIT - Behaviorálna liečba tikov

Behaviorálna liečba tikov zameraná predovšetkým pre ľudí trpiacich chronickými tikovými poruchami a Tourettovým syndrómom.

Druhý odborný názor

Tzv. "second opinion" vyšetrenie detí, ktoré už vyšetril detský psychiater, ale rodina má záujem o ďalší názor na vykonanú diagnostiku alebo navrhovanú liečbu u svojho dieťaťa.

Poradenstvo v oblasti duševného zdravia detí a dospievajúcich

Konzultácie pre rodičov, ktorí majú obavy o psychické zdravie alebo vývin svojich detí, avšak nie sú si istí, či majú vyhľadať pomoc odborníka.

Telefonická a emailová konzultácia

Konzultácie a odpovede na dotazy pre pacientov ambulancie a klientov. Možnosť poradenských a terapeutických sedení aj online formou.

Detská psychiatrička, terapeutka dospelých

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Som atestovaná detská psychiatrička a terapeutka pre dospelých.

Vo svojej ambulantnej praxi sa venujem diagnostike a liečbe takmer celého spektra duševných stavov a porúch v detskom a adolescentnom veku. Ako detský psychiater (pedopsychiater) pracujem už od roku 2011.

Na svojich pacientov nikdy nenahliadam izolovane, ale vždy v kontexte rodiny, životného príbehu, predškolského a školského zariadenia.

Hlbšie vedomosti a skúsenosti mám u pacientov s diagnózou ADHD, ktorej som sa venovala počas postgraduálneho štúdia a v rámci svojej práce na Detskom oddelení psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

Venujem sa aj pacientom s tikovými poruchami, vrátane Tourettovho syndrómu, u ktorých som si vedomosti prehĺbila počas ambulantnej praxe v Inštitúte neuropsychiatrickej starostlivosti v Prahe.

Som absolventkou 5-ročného výcviku Integrace v psychoterapii, ako aj ďalších, kratších foriem odborného vzdelávania v oblasti psychoterapeutickej pomoci dospelých.

Plne rešpektujem vedecké poznanie a odporučenia odborných skupín, a to nielen z oblasti medicíny a psychofarmakológie, ale aj psychoterapie, ako nedeliteľnej súčasti v starostlivosti o duševné zdravie ľudí.

Pri svojej práci považujem za dôležité nezabúdať na ľudskosť, rešpektujúce a bezpečné prostredie, a pokoru.

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Čo si myslia moji klienti?

Názory klientov

„Po tom, ako sme začali chodiť so synom k pani doktorke a spoločne sme správne nastavili liečbu, syn bol schopný sa vrátiť späť do školy medzi svojich spolužiakov.“

Jana

mama Tomáša

„Chodím k pani Kružliakovej na terapiu už dlhodobo a postupne sa mi podarilo zbaviť pocitov úzkosti a vyhorenia, ktoré boli pre mňa paralyzujúce.“

Ľubomír

marketingový manažér

„Terapia tikov mi pomohla dostať moje tiky pod kontrolu viac, než kedykoľvek predtým. Už sa nehanbím ísť s kamarátmi von.“

Katka

študentka strednej školy

„Konzultácia u MUDr. Kružliakovej nám pomohla pochopiť našu dcéru a jej potreby. Pani doktorka nás uistila, že naša dcéra je v poriadku a nepotrebuje psychiatrickú starostlivosť, ale zmenu vo fungovaní našej rodiny.“

Ján a Zuzana

rodičia Simonky

Ste pripravení vyhľadať pomoc?

Napíšte mi email, alebo ma kontaktujte telefonicky v čase telefonických konzultácií a dohodnime si spolu termín Vaše prvej návštevy.

© Copyright 2024
Centrum duševnej podpory s.r.o.
Všetky práva vyhradené